Privacy policy

A.
Irnabri bvba bewaart enkel gegevens van haar klanten en leveranciers om te kunnen
voldoen aan de wettelijk verplichte boekhoudkundige instructies.

B.
Betreffende de gegevens van deelnemers aan de verloting van een Bongobon zijn de
volgende punten van toepassing:

Welke gegevens worden bewaard?
De gegevens van de deelnameformulieren worden bewaard.

Waarom worden die gegevens bewaard?
Deze worden bewaard om de trekking van de verloting te kunnen realiseren.

Hoelang worden die gegevens bewaard?
Onmiddellijk na de afhandeling van een verloting worden de gegevens van de deelnemers
verwijderd.

Delen aan derden van de gegevens van de deelnemers?
Die gegevens worden niet gedeeld met derden.